SOCITEL S.A.

Pol. Ind. Artunduaga, C/ Bastegi, Pab. 5
48970-BASAURI